OFFEREN GOFIADWY

Diolchgarwch oedd y thema ac roedd llawenydd yn y dathlu wrth i aelodau’r Cylch Catholig a chyfeillion o eglwysi Cymraeg Caerdydd ddod ynghyd i’r Eglwys Gadeiriol ar noson oer o aeaf ar Dachwedd 26ain.

 

Roeddem yn nodi dau benblwydd pwysig, ond nid edrych nôl yn unig a wnaethom ond cael ein herio i fod yn ‘feini bywiol’ a chadw’r ffydd i’r rhai fydd yn dod ar ein hôl. Yr Esgob Edwin Regan oedd yn llywyddu a’r Tad Allan R. Jones CRIC, Caplan y Cylch Catholig, yn cyd-ddathlu ac yn pregethu. Roedd aelodau o deuluoedd gwreiddiol yr Offeren yn Gymraeg hanner can mlynedd yn ôl yn bresennol a fe gafodd dau o’r genhedlaeth iau gymryd rhan yn yr Offeren gyda Guto Harri yn darllen y llith a Mared Whelan yn canu’r salm. Darllenwyd yr ymbiliau gan y Chwaer Miranda Richards, yn cynrychioli’r Cylch.

 

Yn y derbyniad ar ôl yr Offeren cafwyd lansiad llyfr pwysig i’r Cylch Catholig gan y diweddar Ioan Roberts. Yr oedd wedi derbyn yr her o gasglu trysorfa o wybodaeth, hanesion a lluniau o weithgarddau’r Cylch Catholig dros bedwar ugain o flynyddoedd. Mae Gwinllan a Roddwyd yn gyhoeddiad Y Lolfa ac fe werthodd yn dda mewn noson gymdeithasol braf.

 

Cyswllt: carys@caerdelyn.com

Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating rmkeating@hotmail.com

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

g6vZRYGmgukGcDV348RdinCrKWY