Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating rmkeating@hotmail.com

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

g6vZRYGmgukGcDV348RdinCrKWY

Gair Bywyd

Mae mudiad Focolare yn cyhoeddi taflen o fyfyrdod bob mis, ac am y misoedd nesaf, byddwn yn eu cyhoeddi ar wefan y Cylch Catholig. Maen nhw wedi eu cyfieithu i’r Gymraeg gan Catrin Beard.

 

Pwy yw Focolare? 

 

Ers iddo ddechrau yn 1943 ymhlith Catholigion yr Eidal, mae mudiad Focolare wedi lledaenu ar draws y byd, gan gynnal dialog gyda’r holl enwadau Cristnogol, gyda phobl â ffydd wahanol, a gyda diwylliant cyfoes.

Caiff Mudiad Folocare ei ysbrydoli gan weddi Iesu ar y Tad, “y byddan nhw i gyd yn un” (Ioan 17:21). Sail Ysbrydolrwydd Undod yw’r sicrwydd bod cyd-gariad yn gwarantu presenoldeb Iesu, a addawodd: “Pan mae dau neu dri sy'n perthyn i mi wedi dod at ei gilydd, dw i yna gyda nhw” (Mt 18:20).  Mae’n trawsnewid popeth.

Mae Focolare yn gweithio ym maes eciwmeniaeth, gwaith rhyng-ffydd a mentrau adeiladol ym mhob rhan o fywyd. Drwy’r cyfan ceir yr argyhoeddiad mai dialog, wedi’i adeiladu ar gyd-gariad, yw’r unig ffordd i adeiladu byd mwy unedig.