Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating rmkeating@hotmail.com

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

g6vZRYGmgukGcDV348RdinCrKWY
cross blue

Rhai o weddïau'r Eglwys / Our Prayers

Arwydd y Groes:

Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân.

Amen.

 

Gweddi'r Arglwydd:

Ein Tad, y sy yn y nefoedd,

sancteiddier dy enw,

deled dy deyrnas,

bydded dy ewyllys,

ar y ddaear megis yn y nef.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol,

a maddau i ni ein dyledion,

fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth,

eithr gwared ni rhag drwg.  Amen.

 

Henffych well:

Henffych well, Fair, gyflawn o ras,

y mae'r Arglwydd gyda thi.

Bendigedig wyt ti ymhlith merched,

a bendigedig yw ffrwyth dy groth di, Iesu.

Sanctaidd Fair, Fam Duw,

gweddïa drosom ni bechaduriaid,

yr awr hon ac yn awr ein hangau.

 

Gogoniant i'r Tad:

Gogoniant i'r Tad

ac i'r Mab ac i'r Ysbryd Glân.

Megis yr oedd yn y dechrau,

y mae'r awr hon,

ac y bydd yn wastad yn oes oesoedd.

Amen

The Sign of the Cross:

In the name of the Father

and of the Son and of the Holy Spirit.

Amen.

 

The Lord's Prayer:

Our Father, who art in heaven,

hallowed be thy name.

Thy kingdom come.

Thy will be done

on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread.

and forgive us our trespasses,

as we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation,

but deliver us from evil.   Amen

 

Hail Mary:

Hail Mary, full of grace,

the Lord is with thee;

blessed art thou amongst women,

and blessed is the fruit of thy womb Jesus.

Holy Mary, mother of God,

pray for us sinners,

now and at the hour of our death.

 

Glory be to the Father:

Glory be to the Father

and to the Son

and to the Holy Spirit.

As it was in the beginning,

is now, and ever shall be,

world without end.       Amen.