Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating rmkeating@hotmail.com

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

g6vZRYGmgukGcDV348RdinCrKWY
Pererinion y Cylch Catholig i Benant Melangell

PERERINDOD I BENNANT MELANGELL

 

Cynhaliodd y Cylch Catholig pererindod genedlaethol i Bennant Melangell.

 

Y Tad Allan R Jones o Faesteg yn wreiddiol, oedd yn arwain y bererindod a chafwyd croeso a chyflwyniad gan y Parchedig Lynette Norman, sy'n gofalu am y cysegrfan ac eglwys a'r ganolfan gerllaw.

 

Ac yn rhoi naws gwbl Gymreig i’r bererindod, roedd Tim Hughes o Chwilog yno’n cyfeilio ar y delyn geltaidd.  Roedd sain y delyn yn atseinio trwy’n egwlys henafol yn ystod yr Offeren i glori’r bererindod yn rhywbeth a fydd yn aros yng nghof pob un oedd yno.  Ac mi ddaeth y pererinion, yn ddysgwyr ac yn Gymry rhugl, o bob cwr o Gymru - o Gaerdydd a Doc Penfo i Ben Llŷn a'r Wyddgrug.  

 

Daeth y bererindod i ben gyda chyfle i ymweld a Chanolfan Melangell am baned a chacen cyn mynd adre.  Roedd cacennau Lynette yn rhywbeth arall a fydd yn aros yng nghof pererinion y Cylch Catholig am hir!

 

Meddai Sue Roberts a fu’n trefnu’r bererindod, “Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus dros ben a phawb wedi mwynhau’n fawr iawn.

 

 

 

PERERINDOD I YNYS ENLLI

1500 Mlwyddiand Sefydlu'r Fynachlog Ar Ynys Enlli

Enlli yw un o ynysoedd mwyaf sanctaidd Cymru. Trefnodd y Cylch bererindod gyd-enwadol ddeuddydd i ddathlu'r achlysur.

 

Bardey, one of Wales' most holy island.  A co-denominational event was organized in June 2016.

Y Tad Allan R Jones yn dathlu'r Offeren ger adfeil

Pererindod i Ynys Enlli  / Pilgrimage to Bardsey Island

oBgrBhVlyLRUbg0IrlJYdEinxtw